До Димова, която прави "Работилница за приказки"

До Димова за втори път прави "Работилница за приказки" в Център за подкрепа на деца и семейства "Цветница" в Малко Търново.
По време на втория ден от работилницата тя сподели: "Днес ще ходим в гората, ще се разделим на отбори и ще търсим вълшебни предмети. Не знам какво точно ще се случи, гората ще покаже".
До е поет, политолог, магистър по европеистика. Живее и работи с деца в Германия, но има роднини в Малко Търново. При едно от посещенията си се запознава с Мария Димиева, ръководител на Център "Цветница" и научава, както сама казва: "какви прекрасни неща се правят тук". Решава да се включи като доброволец и адаптира метода, който използва за целите на центъра.