Контакти на проекта

Контакти на двете организации, изпълняващи проект „Подкрепа за бъдеще“:

 

КАРИТАС СОФИЯ, Oтдел „Миграция и интеграция“

+359 2 869 63 35

st.anna@caritas-sofia.org

www.caritas-sofia.org

Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св.Анна“ –

София 1202, ул. Струма 1

https://www.facebook.com/CaritasSofiaBG

 

 

СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ

+359 878 738 148

+359 878 952 691 – арабски език

+359 878 607 550 – персийски език

office@crw-bg.org

crw-bg.org

Офис: София 1000, ул. Екзарх Йосиф 95

https://www.facebook.com/CRWBG