Експириън

Финансиране по доброволческия проект бежанци.

Райфайзен Банк

Участвахме в благотворителната кампания на банката „Избери за да помогнеш”. Служители на банката събираха материални дарения за децата, за които се грижим, и организираха събития за тях и техните родители.

Дриймикс ООД

Дриймикс ООД осигурява финансова помощ за медико-социални грижи за тежко болни и самотни стари хора в София

Гранд Хотел София

Като нов партньор тази година спечелихме Grand Hotel Sofia. От началото на месец октомври наши артикули се продават в хотела.

Хотел Хилтон

За поредна година участвахме в базари, организирани от Хотел Хилтон. През есента Гергана Григорова бе сменена от Ива Иванова. Надяваме си, че с нея също ще изградим добро сътрудничество. През изминалата година взехме участие в следните базари: за 1 март (ден на мартеница, традиционен български пролетен празник), за Великден, Хелоуин и Коледа. Участвахме и в специално мероприятие в Хотел Хилтон, организирано от Сдружение на родителите на деца със синдрома на Даун. На него учихме децата да изработват сувенири от филц.

Бултекс 99 ЕООД

БУЛТЕКС 99 ЕООД ни дари блузи, тениски и чехли за бездомни и социално слаби хора в Бургас.

Реновабис

Помощ за центъра за подкрепа на деца и семейства „Св. св. Кирил и Методий” в Куклен през 2015.

център за подкрепа на деца и семейства „Св. св. Кирил и Методий”

Алфа Солюшънс 7

Консултиране при изготвянето на проектни предложения.

Булвест Принт

Годишният отчет на сдружение „Каритас София“ за 2015 г. е отпечатан безвъзмездно от „БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД.