Община Тунджа

Възлагане управлението на Дневния център за възрастни с увреждания „Св. Франциск”  във Веселиново, като делегира държавна дейност.

Столична община

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за социална рехабилитиация и интеграция за деца и младежи с увреждания и съдействие за организирането на кампанията „Баба Марта бързала” в подкрепа на бежанците.

Община Куклен

Предоставяне на помещение за работа с деца и семейства в риск в Куклен.

Възлагане управлението на социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция“.

Община Бургас

Финансиране на 25% от разходите за теренната работа с бездомни в Бургас.

Община Малко Търново

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в Малко Търново. Общината участва в издръжката на Центъра с битовите разходи.

Община Ивайловград

Безвъзмездно предоставяне на помещения и поемане на разходите за ток и вода на Дневния център за стари хора „Св. Василий Велики“ в Покрован.

дневен център за стари хора „Св. Василий Велики“

Община Нова Загора и ОУ „Злати Терзиев”

Сътрудничество за предоставяне на обяд на учениците от социално-слаби семейства и организиране на извънкласни дейности в Баня.

Министерство на Здравеопазването

Партньорство по Програма „Укрепване на Националната програма по подобряване контрола на туберкулозата в България” в подкрепа на бежанци, деца и младежи в риск в София и Бургас.

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

Достъп до приемателните центрове за търсещи закрила и подкрепа от служителите.

Народно Читалище „Стоянка Соколова 1999”

Безвъзмездно отдаване на помещения в сградата за проекта „Аз уча и играя на български”, по който се грижим за деца от ромския квартал Факултета в София.

Национална художествена академия „Николай Павлович“

Специализиращо обучение на студенти от магистърска програма „Арттерапия“; Каритас София е работодател по програмата „Студенски практики“ на МОН с ментори от ЦСРИ „Благовещение“; Младежи от ЦСРИ „Благовещение“ участват безвъзмездно в „Лятна художествена академия за деца и ученици“.

http://nha.bg/

Софийски Университет

Бе сключен договор между СУ и Каритас София за предоставяне на база за обучение на студенти от специалността Социални дейности.

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Миграция“ предоставя достъп, помещения и съдействие за провеждане на образователни дейности в Специален дом за временно настаняване на чужденци в „Бусманци“

Община Камено

Сътрудничим при изготвяне на документи за настаняване в домове на бездомни хора с физически увреждания.

Национален център по наркомании - София

Методическа помощ за теренната ни работа за намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества в София.

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”

Партньорство в приемането на доброволци по програмата „Европейска доброволческа служба.

 

Община Свиленград

Дирекция „Социални подпомагане” – сътрудничество и подкрепа при изпълнение на социални дейности с търсещи международна закрила.

СУ „Св. Климент Охридски“

Провеждане на студентски стаж на бакалаври от специалност „Социални дейности“ и осигуряване на доброволци тютори за обучение на ромски деца по български език.