Каритас Грац

Каритас Австрия е наш водещ партньор от учредяването на Каритас София през 1993. През 2018 Каритас Грац ни съдейства за издръжката на центровете за подкрепа на деца и семейства в риск, за дневния център за стари хора и за старта на социалното предприятие „Каристо“.

CRS

Католически служби за помощ е водещ партньор на Каритас София в сферата на адаптацията и интеграцията на търсещи и получили международна закрила.

УНИЦЕФ

Финансиране по проект „Играем и учим“ – образователни и рекреационни дейности за деца и младежи в регистрационно приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци в София и Харманли

проект „Играем и учим“

Степич

Фондация „Херберт Степич“, Храна за децата, за които се грижим в София, Куклен, Баня и Малко Търново и подкрепа за интеграцията на уязвими групи бежанци.

работа с деца

Фондация Медикор

Дългосрочно финансиране на грижите, които организираме за стари хора в 6 населени места.

Енория "Йона"

Дългосрочно финансиране на социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.

център за жени в неравностойно положение „Рождество Христово”

Фондация „Комунитас”

Помощта на фондацията през 2017 е насочена към подкрепата за бездомни хора в София и Бургас, както и за хората увреждания в София.

подкрепа за бездомни хора в София

подкрепа за бездомни хора в Бургас

ЦСРИ "Благовещение"

Каритас България

Финансиране чрез националната програма „Домашни Грижи” и проект за развитие на мрежата „Да постигнем повече”. 

Скаути от Клюш

Всяка година скаутите събират и транспортират до нас храни, санитарни материали, дрехи и обувки, които предаваме на Сестрите Евхаристинки, а те разпространяват като хуманитарна помощ за крайно нуждаещи се хора.

Българска Хранителна Банка

Хранителни продукти за директно разпространение и за готвена храна в социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.

Фондация Международен Женски Клуб - София

Финансиране за центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „Благовещение“ и за домашни грижи за самотни стари хора в София.

IWC Sofia

Сдружение „Про Баня”

Подкрепа за подобряването на материалната база на училището в ромското село Баня.

Енория „Сан Джорджо” и Сдружение „Sentieri di Pace”

Финансиране на някои от дейностите в Център „Благовещение” за хора с увреждания в София.

Ментално здраве и социално изключване

Участвахме в международна конференция по проблемите на социалното изключване на маргинализирани групи, организирана от „Ментално здраве и социално изключване“.

Мрежа Хлебни Къщи

Занимания с арт-терапевтичен и образователен характер за хората с увреждания в София.

Еразъм +

С подкрепата на “Еразъм +” на Европейски Съюз осъществихме две нови инициативи, предоставени от две доброволки от Европейската доброволческа служба

Инди Рома

Партньорство с фондация „Инди Рома“ в реализирането на проект за допълнителни образователни занимания за деца от етническите малцинства в Куклен.

Тайм Хироус

Дарителската платформа ТimeHeroes е наш партньор в набирането на дарения за работата ни с бездомни в София.

Холидей Хироус

Фондацията ни дарява хранителни продукти за директно разпространение на социално слаби и бездомни хора в София.

Рето Надежда

Нашите партньори от фондация „Рето Надежда” (организация, която помага на наркозависими и алкохолици), винаги откликват на нашата нужда от помощ за по-тежки физически дейности, като пренасяне на товари, пелети, мебели и др. Целият екип се разбира чудесно с колегите ни от Рето. От своя страна ние им даряваме дрехи, обувки, детски играчки и продукти.

Гайтани

Три поредни години „Гайтани“ организира концерт „Различни, но заедно” за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания, в който активно участва потребителите нашия Център „Св. Франциск“

ШШО

Съвместно с Фондация за децата в риск по света работим с майки и деца от бежанската общност. В център Св. Анна се проведат занимания по ранно детско развитие.

Мулти Култи

Съвместно с Мулти култи колектив организирахме Фестивал на солидарността. Целта на фестивала е да насочи вниманието на хората към солидарността между хората, между културите и поколенията.

Си Ви Ес - България

Сътрудничество по Проект Бежанци.

Тръст за социална алтернатива

Съфинансиране по проект „Аз уча и играя на български” за ромски деца в столичния квартал „Факултета”през 2014-2015.

Върховен комисариат на ООН за бежанците

Служителите на Комисариата обучават нашите доброволци, които подкрепят бежанците.

Каритас Острава

Помощ за мобилния център за намаляване вредите сред употребяващите психо-активни вещества в София и за дневния център „Св. Василий Велики” в село Покрован.

 

Англо-американско училище в София

Събиране на яйца за Великден, подаръци за Коледа, мартеници и обувки за децата бежанци.

Съвет на жените бежанки в България

Съвместна работа по кампании и дейности в подкрепа на бежанците.