Каритас Грац

Каритас Австрия е наш водещ партньор от учредяването на Каритас София през 1993. През 2018 Каритас Грац ни съдейства за издръжката на центровете за подкрепа на деца и семейства в риск, за дневния център за стари хора и за старта на социалното предприятие „Каристо“.

CRS

Католически служби за помощ е водещ партньор на Каритас София в сферата на адаптацията и интеграцията на търсещи и получили международна закрила.

УНИЦЕФ

Финансиране по проект „Играем и учим“ – образователни и рекреационни дейности за деца и младежи в регистрационно приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци в София и Харманли

проект „Играем и учим“

Степич

Фондация „Херберт Степич“, Храна за децата, за които се грижим в София, Куклен, Баня и Малко Търново и подкрепа за интеграцията на уязвими групи бежанци.

работа с деца

Фондация Медикор

Дългосрочно финансиране на грижите, които организираме за стари хора в 6 населени места.

Енория "Йона"

Дългосрочно финансиране на социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.

център за жени в неравностойно положение „Рождество Христово”

Фондация „Комунитас”

Помощта на фондацията през 2017 е насочена към подкрепата за бездомни хора в София и Бургас, както и за хората увреждания в София.

подкрепа за бездомни хора в София

подкрепа за бездомни хора в Бургас

ЦСРИ "Благовещение"

Експириън

Финансиране по доброволческия проект бежанци.

Каритас България

Финансиране чрез националната програма „Домашни Грижи” и проект за развитие на мрежата „Да постигнем повече”. 

Скаути от Клюш

Всяка година скаутите събират и транспортират до нас храни, санитарни материали, дрехи и обувки, които предаваме на Сестрите Евхаристинки, а те разпространяват като хуманитарна помощ за крайно нуждаещи се хора.

Българска Хранителна Банка

Хранителни продукти за директно разпространение и за готвена храна в социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.

Фондация Международен Женски Клуб - София

Финансиране за центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „Благовещение“ и за домашни грижи за самотни стари хора в София.

IWC Sofia

Сдружение „Про Баня”

Подкрепа за подобряването на материалната база на училището в ромското село Баня.

Енория „Сан Джорджо” и Сдружение „Sentieri di Pace”

Финансиране на някои от дейностите в Център „Благовещение” за хора с увреждания в София.

Райфайзен Банк

Участвахме в благотворителната кампания на банката „Избери за да помогнеш”. Служители на банката събираха материални дарения за децата, за които се грижим, и организираха събития за тях и техните родители.

Дриймикс ООД

Дриймикс ООД осигурява финансова помощ за медико-социални грижи за тежко болни и самотни стари хора в София

Ментално здраве и социално изключване

Участвахме в международна конференция по проблемите на социалното изключване на маргинализирани групи, организирана от „Ментално здраве и социално изключване“.

Мрежа Хлебни Къщи

Занимания с арт-терапевтичен и образователен характер за хората с увреждания в София.

Община Тунджа

Възлагане управлението на Дневния център за възрастни с увреждания „Св. Франциск”  във Веселиново, като делегира държавна дейност.

Столична община

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за социална рехабилитиация и интеграция за деца и младежи с увреждания и съдействие за организирането на кампанията „Баба Марта бързала” в подкрепа на бежанците.

Община Куклен

Предоставяне на помещение за работа с деца и семейства в риск в Куклен.

Възлагане управлението на социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция“.

Община Бургас

Финансиране на 25% от разходите за теренната работа с бездомни в Бургас.

Община Малко Търново

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в Малко Търново. Общината участва в издръжката на Центъра с битовите разходи.

Община Ивайловград

Безвъзмездно предоставяне на помещения и поемане на разходите за ток и вода на Дневния център за стари хора „Св. Василий Велики“ в Покрован.

дневен център за стари хора „Св. Василий Велики“

Община Нова Загора и ОУ „Злати Терзиев”

Сътрудничество за предоставяне на обяд на учениците от социално-слаби семейства и организиране на извънкласни дейности в Баня.

Еразъм +

С подкрепата на “Еразъм +” на Европейски Съюз осъществихме две нови инициативи, предоставени от две доброволки от Европейската доброволческа служба

Министерство на Здравеопазването

Партньорство по Програма „Укрепване на Националната програма по подобряване контрола на туберкулозата в България” в подкрепа на бежанци, деца и младежи в риск в София и Бургас.

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

Достъп до приемателните центрове за търсещи закрила и подкрепа от служителите.

Инди Рома

Партньорство с фондация „Инди Рома“ в реализирането на проект за допълнителни образователни занимания за деца от етническите малцинства в Куклен.

Народно Читалище „Стоянка Соколова 1999”

Безвъзмездно отдаване на помещения в сградата за проекта „Аз уча и играя на български”, по който се грижим за деца от ромския квартал Факултета в София.

Национална художествена академия „Николай Павлович“

Специализиращо обучение на студенти от магистърска програма „Арттерапия“; Каритас София е работодател по програмата „Студенски практики“ на МОН с ментори от ЦСРИ „Благовещение“; Младежи от ЦСРИ „Благовещение“ участват безвъзмездно в „Лятна художествена академия за деца и ученици“.

http://nha.bg/

Тайм Хироус

Дарителската платформа ТimeHeroes е наш партньор в набирането на дарения за работата ни с бездомни в София.

Холидей Хироус

Фондацията ни дарява хранителни продукти за директно разпространение на социално слаби и бездомни хора в София.

Рето Надежда

Нашите партньори от фондация „Рето Надежда” (организация, която помага на наркозависими и алкохолици), винаги откликват на нашата нужда от помощ за по-тежки физически дейности, като пренасяне на товари, пелети, мебели и др. Целият екип се разбира чудесно с колегите ни от Рето. От своя страна ние им даряваме дрехи, обувки, детски играчки и продукти.

Софийски Университет

Бе сключен договор между СУ и Каритас София за предоставяне на база за обучение на студенти от специалността Социални дейности.

Гранд Хотел София

Като нов партньор тази година спечелихме Grand Hotel Sofia. От началото на месец октомври наши артикули се продават в хотела.

Хотел Хилтон

За поредна година участвахме в базари, организирани от Хотел Хилтон. През есента Гергана Григорова бе сменена от Ива Иванова. Надяваме си, че с нея също ще изградим добро сътрудничество. През изминалата година взехме участие в следните базари: за 1 март (ден на мартеница, традиционен български пролетен празник), за Великден, Хелоуин и Коледа. Участвахме и в специално мероприятие в Хотел Хилтон, организирано от Сдружение на родителите на деца със синдрома на Даун. На него учихме децата да изработват сувенири от филц.

Гайтани

Три поредни години „Гайтани“ организира концерт „Различни, но заедно” за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания, в който активно участва потребителите нашия Център „Св. Франциск“

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Миграция“ предоставя достъп, помещения и съдействие за провеждане на образователни дейности в Специален дом за временно настаняване на чужденци в „Бусманци“

ШШО

Съвместно с Фондация за децата в риск по света работим с майки и деца от бежанската общност. В център Св. Анна се проведат занимания по ранно детско развитие.

Мулти Култи

Съвместно с Мулти култи колектив организирахме Фестивал на солидарността. Целта на фестивала е да насочи вниманието на хората към солидарността между хората, между културите и поколенията.

Бултекс 99 ЕООД

БУЛТЕКС 99 ЕООД ни дари блузи, тениски и чехли за бездомни и социално слаби хора в Бургас.

Община Камено

Сътрудничим при изготвяне на документи за настаняване в домове на бездомни хора с физически увреждания.

Община Средец

Сътрудничество при изготвяне на документи за настаняване в домове на бездомни хора с физически увреждания.

Си Ви Ес - България

Сътрудничество по Проект Бежанци.

Тръст за социална алтернатива

Съфинансиране по проект „Аз уча и играя на български” за ромски деца в столичния квартал „Факултета”през 2014-2015.

Върховен комисариат на ООН за бежанците

Служителите на Комисариата обучават нашите доброволци, които подкрепят бежанците.

Каритас Острава

Помощ за мобилния център за намаляване вредите сред употребяващите психо-активни вещества в София и за дневния център „Св. Василий Велики” в село Покрован.

 

Реновабис

Помощ за центъра за подкрепа на деца и семейства „Св. св. Кирил и Методий” в Куклен през 2015.

център за подкрепа на деца и семейства „Св. св. Кирил и Методий”

Алфа Солюшънс 7

Консултиране при изготвянето на проектни предложения.

Англо-американско училище в София

Събиране на яйца за Великден, подаръци за Коледа, мартеници и обувки за децата бежанци.

Национален център по наркомании - София

Методическа помощ за теренната ни работа за намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества в София.

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”

Партньорство в приемането на доброволци по програмата „Европейска доброволческа служба.

 

Община Свиленград

Дирекция „Социални подпомагане” – сътрудничество и подкрепа при изпълнение на социални дейности с търсещи международна закрила.

СУ „Св. Климент Охридски“

Провеждане на студентски стаж на бакалаври от специалност „Социални дейности“ и осигуряване на доброволци тютори за обучение на ромски деца по български език.

Булвест Принт

Годишният отчет на сдружение „Каритас София“ за 2015 г. е отпечатан безвъзмездно от „БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД.

Съвет на жените бежанки в България

Съвместна работа по кампании и дейности в подкрепа на бежанците.