КАРИТАС СОФИЯ В ЧИСЛА

26
ГОДИНИ РАБОТА
5365
ДОКОСНАТИ ЖИВОТА
ПРЕЗ 2017
100
платени сътрудници
ПРЕЗ 2017
239
доброволци
ПРЕЗ 2017