КАРИТАС СОФИЯ В ЧИСЛА

25
ГОДИНИ РАБОТА
10566
ДОКОСНАТИ ЖИВОТА
ПРЕЗ 2017
124
платени сътрудници
ПРЕЗ 2017
280
доброволци
ПРЕЗ 2017