КАРИТАС СОФИЯ В ЧИСЛА

28
ГОДИНИ РАБОТА
3994
ДОКОСНАТИ ЖИВОТА
ПРЕЗ 2021
117
платени сътрудници
ПРЕЗ 2021
264
доброволци
ПРЕЗ 2021