Мобилна грижа за бездомни

Начало на проекта
01/01/2018
Край на проекта
08/01/2018
Събрани
0 BGN
Необходими
52000 BGN
Последно обновяване: 07/08/2018

 

Основната ни цел е грижа за хората, които не попадат в обхвата на здравната и социална система в България, както и ограничаване на последиците от социалното изключване и облекчаване  живота на хората живеещи на улицата, чрез предоставяне на здравни, социални и психологически консултации.

 

Нашият екип

Екипът ни се състои от ръководител (мед. сестра), социален асистент/шофьор и психолог. Сътрудниците ни имат богат опит в работа с хора  злоупотребяващи с психоактивни вещества, носители на вируса ХИВ или вече боледуващи от СПИН, други кръвнопреносими болести, бездомни, хора в риск и/или страдащи от туберкулоза, алкохолно зависими, деца в риск.

 

Бенефициентите

Много от бездомните са от малцинствата и живеят изолирано в крайните квартали. Други живеят на улицата или в стари изоставени сгради при мизерни битово-хигиенни условия. Общото при всички тях е неспособността им сами да задоволят основните си житейски потребности от храна, чиста вода, топлина, здраве, безопасност и спокоен сън. Някои от тях са в старческа възраст, което допълнително усложнява тяхното положение. Мнозина страдат от психически разстройства – алкохолизъм, употреба на психоактивни вещества, депресия и други. При всички бездомни възможностите за реализация в обществения и социалния живот са изключително ниски, въпреки че доста често се срещат хора,  които имат образование и са били на или дори над средното социално ниво за страната.

Повечето хора нямат здравно осигуряване. Много са случаите, в които мед. сестра прави обезпаразитяване, отстраняване на кърлежи, мазане със серни препарати против краста, както и много превръзки на различни видове открити рани.

За първата половина на 2018 през  програмата ни преминаха 966 души. Преобладаващата част от тях са между 35-60 години.

 

Как помагаме

Постоянно обогатяваме услугите, които предлагаме, за да бъдат ориентирани по-конкретно към нуждите на хората. Ежегодно, през специализирания мобилен кабинет преминават над 3 500 души. Установяваме трайни контакти с хората, основаващи се на доверие, подкрепа и уважение.

Срещите ни с бездомните се осъществяват по график на предварително определени терени. При всеки контакт с бездомните раздаваме лекарства от първа необходимост, измерваме кръвно налягане и/или кръвна захар. Много са случаите в които мед. сестра се налага да прави обезпаразитяване - отстраняване на кърлежи, мазане със серни препарати против краста. В много от случаите се налага обработване на рани и абцеси. Някои от раните са стари и хронифицирани, обхващащи големи пространства. Това налага честата им обработка. За съжаление, до стационарно лечение не можем да достигнем, заради страх от страх от принудително вкарване в институция.

 

Услугите, които предлагаме:

 • Обработване и превързване на рани;
 • Съпровождане до здравни центрове за медицински прегледи и изследвания;
 • Съпровождане до здравни заведения за консултации от медицински специалисти;
 • Взимане на кръвни проби за изследване за кръвнопреносими болести – ХИВ, хепатит B, хепатит С, сифилис;
 • Извършване на пред- и следтестово консултиране;
 • Съдействие и съпровождане за издаване на документи  за самоличност;
 • Съдействие за подаване на документи към различните Дирекции за социално подпомагане с цел настаняване в домове за временно настаняване или в кризисни центрове, през зимния период;
 • Предлагаме бульони и освежаващи напитки;
 • Психологически консултации;
 • Анкетиране за риск от заболяване от туберкулоза;
 • Изследване за туберкулоза;
 • Съдействие за получаване на лечение от туберкулоза;
 • Измерване на кръвно налягане и кръвна захар на терен;
 • Раздаване на болкоуспокояващи медикаменти от първа необходимост;
 • Раздаване на противоалергични медикаменти от първа необходимост – алергозан и кларитин;
 • Обезпаразитяване;
 • Съдействие за връзка с други НПО, които работят по програми за подпомагане на бездомни, зависими и социално слаби хора;
 • Събиране и подаване на документи за настаняване в домове за стари хора;
 • Съдействие при подаване на документи за ТЕЛК решение.

 

Конкретно в числа през 2018

 • 548 души имаха медицински прегледи и изследване на полово и кръвно предавани болести;
 • 14 души получиха дрехи и обувки;
 • 17 бяха съпроводени за посредничество пред институции;
 • 13 получиха дълготрайно и проследяващо лечение на трудно заздравяващи рани;
 • 1063 души получиха бульон или топла напитка;
 • 1019 души получиха обезболяващи лекарства от първа необходимост;
 • 4 бяха настанени за стационарно лечение;
 • 3 са новооткритите случаи с туберкулоза;
 • 2 получиха съдействие за продължаващо химиопрофилактично лечение;
 • 1 случай на химиопрофилактично лечение, при болен с латентна туберкулоза;
 • 105 души бяха изследвани с Манту-тест за туберкулоза;
 • 162 души бяха изследвани за ХИВ/СПИН и сифилис;
 • 1 е настанен в Дом за стари хора;
 • 3 души са в процес на определяне на дата за явяване на ТЕЛК, след събиране и подготвяне на необходимата документация;

 

Партньори

Програмата ни се реализира с подкрепата на фондация „Комунитас“. Благодарни сме и на дарители, които се отзоваха на призива ни за дарения чрез платформата Time Heroes и страницата ни във Фейсбук. Чрез тях събираме така необходимите ни храни, дрехи и санитарни материали!

Екипът ни е в непрекъснат контакт с представители на Дирекция социално подпомагане в районите Възраждане, Младост, Подуяне, Сердика и Центровете за временно настаняване на бездомни на територията, както и с отворените през януари-март общински кризисни центрове.

С помощта на дарения от Националния център по наркомании и Национална  потвърдителна  лаборатория за ХИВ и СПИН, бяха направени и допълнителни медицински изследвания. Това са  бързите тестове на терен за ХИВ/СПИН и сифилис. Голяма част от тези тестове бяха използвани от екипа ни в кампании по покана на БЧК , Български хелзинкски комитет, фондация „Инициатива за здраве“, фондация „Храна, не война“; ВКБООН, както и организирани от нас две образователни и разяснителни инициативи на тема ХИВ/СПИН и полово предавани болести в Центрове за обществена подкрепа. Само през месеците април и май бяха направени 236 бързи теста на терен за ХИВ/СПИН от които 3 бяха положителни и потвърдени като такива от Потвърдителна банка към Центъра по заразни и паразитни болести.

След срещи и по покана на колегите от фондация „Храна, не война“ започнахме работа на нов терен на ул. Вашингтон №51.

Друг  жест на милосърдие беше дарението от Фондация  „Holiday heroes“ на 60 кашона с хранителни продукти, които раздадохме на бездомни и социално слаби хора за Великден.

 

Контакт

Евелина Налбантова [ръководител]

+359 88 692 3216

outreach@caritas-sofia.org

 

Лични истории