Работа в чужбина

Каритас София сътрудничи на  Caritas Rundum Zuhause в наемането на лични асистенти за 24-часова грижа за стари хора в Австрия. Общите ни цели в това партньорство са насочени към благосъстоянието на хората, за които се грижим, в т.ч. старите хора и техните близки, както и самите лични асистенти. Стремим се към отлично качество, надеждност и професионализъм.

Ние предлагаме:

Справедливи и прозрачни договорни условия;

Професионална информация и съвети на български език;

Подкрепа при попълване на документи за легализиране на дейността в Австрия;

Редовно посещение от квалифициран служител на Каритас Австрия;

Дневно брутно заплащане от 70 евро;

Кратко време за изчакване при смяна на клиент;

Работни смени от 14, 21 и 28 дни;

По-нататъшно обучение в България. 

Изисквания към кандидатите:

Съответстващо обучение – най-малко курс за болногледач (поне 200 часа);

Владеене на немски език – минимум ниво А2;

Практически опит в 24 часовата грижа е предимство;

Емпатия, внимание и чувствителността към нуждите на човека;

Желание за по-нататъшно образование. 

Необходими документи на немски език:

Сертификат за квалификация;

Автобиография със снимка и данни за контакт.

 

Документите изпращайте на адрес: care.migration@caritas-sofia.org