Търсещи и получили международна закрила

Ние от Каритас София вярваме, че всеки човек е създаден по образ и подобие на Бога, и има право на достоен и справедлив живот, без оглед на религия, раса и пол. Въпреки че културните различия са в основата на страховете на местното население към бежанците и към хората, търсещи международна закрила, ние сме на мнение, че тяхната успешна интергация в българското общество е възможна.

 

В нашия отдел „Миграция и Интеграция“ целим да предоставяме комплексни грижи за ефективна адаптация и интеграция на хора търсещи и получили международна закрила, както и на граждани на трети държави. Служители и доброволци подпомагат достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото население. Дейността на отдела се извършва в Център за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“ в София, в регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците в София и Харманли, както и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в Бусманци и в гр. Любимец.

 

В отдел „Миграция и Интеграция“ работят над 30 служители и близо 15-20 регулярни доброволци, които всеотдайно ни подкрепят в нашите дейности. Екипът ни се състои от висококвалифицирани социални работници и медиатори, психолог, педагози и филолози, които предоставят образователни дейности и курсове по български език за чужденци, преводачи, координатор проекти, проектен ръководител, координатор „Мониторинг и оценка“, дизайнер, координатор на социалните работилници на КаритАрт.

 

Нашите проекти имат за цел да изградят капацитет за успешна интеграция, чрез подобряване достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото общество.

Лични истории

Каузи

Новини