Стари, болни и самотни хора

Над 1/5 от българите са на възраст 65 и повече години, което нарежда страната на едно от челните места по застаряващо население в Европа. От тях 1,5 млн. или около 69% живеят под линията на бедността, която през 2016 Министерският съвет определи като 314лв (€160) на месец.

В България възрастните хора са принудени да се борят не само с всички признаци на старостта, като самотата и влошаващото се здраве, но и с липсата на адекватни доходи, които да им позволят да изживеят дните си достойно. Масово родителите, бабите и дядовците ни не успяват да покрият базовите си нужди от храна и лекарства. Ние вярваме, че когато държавата е неспособна да се погрижи за своите най-уязвими граждани, отговорността е наша като гражданско общество да се намесим.

Значителна част от работата на Каритас София е фокусирана върху подпомагане на възрастните хора в България. Ние предоставяме комплексна медико-социална грижа по домовете, която включва долекарска помощ, придружаване до болница, помощ в поддържането на личната хигиена и домакинството, както и осигуряване на силно необходими помощни средства като антидекубитални дюшеци, проходилки, колички и други. Извън тези дейности, екипите ни също отделят време да поговорят с бенефициентите си, да ги изслушат и да им покажат, че техните мисли и чувства имат значение за нас.