Жени в неравностойно положение

71      подкрепени общо

66      подкрепени майки

 2       подкрепени бащи

97       подкрепени деца

24       жени работят в социалното ни предприятие

23       жени се хранят в социалната ни трапезария

3         майки в риск настанени в защитеното ни жилище

39       ученици подкрепени с учебни помагала

9         деца в социалната ни лятна занималня

 

Много жени, притиснати от обстоятелствата, се изправят пред тежкия избор да родят или да не родят своето дете, да го задържат или да го оставят в дом за сираци. Останали без жилище и никакви доходи, изоставени или загубили своите семейства и съпрузи, сами, без работа и без подкрепа, тези майки няма на кого да разчитат.

Зачитането на живота и достойнството на децата от зачеването им е принцип в Социалното учение на Католическата църква. За жените, които се колебаят дали да родят и да задържат при себе си своите деца или имат трудности в отглеждането им, работим в Социалния център „Рождество Христово” в София. Стремим са да им осигурим духовна и материална подкрепа, и да насърчим самостоятелното им развитие.