Бездомни

Според Националния статистически институт (НСИ) и неправителствените организации работещи на терен, с всяка изминала година броят на бездомните в България се увеличава. Една от причините за това е липсата на адекватна социална услуга, която да помогне на хората веднъж останали без дом, да се завърнат успешно към обществото. Много и различни са факторите, поради които някой може да се озове на улицата, като сред най-често срещаните са семейни конфликти, домашно насилие, загуба на работа, зависимости, заболявания, непогасени кредити или жилищни измами.

Противно на представите на много хора, бездомните у нас не са ниско образовани. Около 50% са завършили средно, а близо ¼ имат висше образование. Мнозинството разполагат и с дългогодишен трудов стаж. Въпреки това, цялостните нагласите към тях остават негативни. Често биват набеждавани, че сами са предизвикали обстоятелствата, в които се намират и не заслужават нашето съчувствие. За много, тази липса на разбиране у обществото е най-мъчителният аспект от живота на улицата.

Трудностите и усещането за безизходица подтикват не малка част от бездомните към употреба на психоактивни вещества. Процентът, за които зависимост е сред първопричините да останат без дом е сравнително нисък, но развиването на такава в последствие е по-скоро правило, отколкото изключение. Най-често бездомните в България посягат към алкохола, но не е малък броят и на пристрастените към опиати.  Освен със зависимостта си, много от тях трябва да се борят и със здравословните последствия, които я съпътстват – от леки инфекции до живото застрашаващи заболявания като хепатит, туберкулоза и ХИВ/СПИН.