23.3514404
42.7086779

Център за подкрепа на деца и семейства

ул. „Суходолска“ №99, кв. Факултета, София 1373
Яне Николов [ръководител екип]
+359 88 772 4995

23.3219147
42.6955580

Управителен съвет

Доц. д-р Иво Драганов [председател]
Отец Петко Вълов
Весела Садовска

Епархиен офис

Цветомир Думанов [изпълнителен директор]


Соня П. Нинова [PR]
Юлка Минчева [счетоводител]
Николинка Траянова [касиер]
Иванка Петкова-Урдева [асистент счетоводител]
Диана Недева [координатор доброволци]

Седалище

София 1309,
ж.к. Илинден, бл.55, вх.В, ап.47
тел: +359 2 920 08 25
www.caritas-sofia.org 

23.3239747
42.6677954

„Благовещение” - ЦСРИ за деца и младежи с увреждания

ул. „Киро Тулешков“ №16, София 1404
Вяра Границка [ръководител екип]
+359 88 898 7596

23.2896424
42.7101915

„Св. Йосиф” - Домашни грижи

ж.к. Илинден
Бл. 55, Вх. В, Ап.47
София 1309
Натали Ценкова [ръководител екип]
+359 88 989 957

 

23.2385730
42.7222363

„Рождество Христово” - Социален център за жени в неравностойно положение

ул. „Търново“ №30, ж.к. Люлин, София 1324
Людмила Баликова [ръководител екип]
+359 2 411 917

 

23.3500671
42.6844545

Мобилен център за намаляване вредите сред употребяващите ПАВ

Владимир Димитров [ръководител екип]
ж.к. Илинден
Бл. 55, Вх. В, Ап.47
София 1309
+359 89 331 4307

23.2882691
42.6985859

„Св. Анна“ - ЦСРИ за бежанци

ул. „Антим I“ №93, ет.1, София 1303
Иван Черешаров [ръководител екип]
+359 88 850 9837

26.5443420
42.5298083

„Св. Франциск” - Дневен център за възрастни хора с увреждания

ул. „Демокрация“ №2А, Веселиново 8632
Радост Стефанова [ръководител екип]
+359 88 525 6667

25.9922791
42.6046524

Достъп до образователни ресурси за ромски деца

Мария Димитрова [координатор]
+359 88 823 2046

27.4877070
41.9811231

Енорийски Каритас Малко Търново

Мария Димиева [енорийски отговорник]
+359 88 221 2434

27.5233269
41.9797195

„Блажена Майка Тереза“ - Домашни грижи

ул. „Княз Борис“ №52, Малко Търново 8162
Севдалина Градева [ръководител екип]
+359 88 907 2338

27.5633240
41.9824630

„Цветница“ - Център за подкрепа на деца и семейства

Мария Димиева [ръководител екип]
Младежки дом, ет. 1, Малко Търново 8162
+358 88 221 2434

24.7618103
42.0345044

Енорийски Каритас Куклен

Елена Стойкова [енорийски отговорник]
+359 87 707 7654

24.8002625
42.0355243

„Св. Св. Кирил и Методий“ - Център за подкрепа на деца и семейства

Савина Николова [ръководител екип]
ул. „Ал. Стамболийски“ №52, Куклен 4101
+359 88 794 1365

24.8318481
42.1308213

Енорийски Каритас Пловдив

Весела Чолакова [енорийски отговорник]
+359 87 897 1190

24.6876526
42.1608586

„Блажени Камен, Павел и Йосафат“ - Домашни грижи

Галина Христова [ръководител екип]
ул. „Булаир“ №14А, Пловдив 4000
+359 88 525 6420

27.3614502
42.4842511

Енорийски Каритас Бургас

Отец Михал Шлахцяк [енорийски отговорник]
+359 88 698 8660

27.4987793
42.5854443

Мобилен център за подкрепа на бездомни

Жасмина Петрова [координатор]
ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 8, Бургас 8001
+359 88 820 0319

26.0492706
41.5458460

„Св. Василий Велики“ - Дневен център за стари хора

Мария Пандова [ръководител екип]
Покрован 6575
+359 88 525 6677

Loading map...