Малко Търново

Енорийски Каритас Малко Търново

На 17 май 2014 се проведе Учредителното Общо събрание на Енорийски Каритас Малко Търново. На събранието присъстваха 15 души, сред които Изпълнителният директор на Каритас София – Цветомир Думанов, доц. д-р Иво Драганов, Отец Роман Котевич, Отец Михал Шлахцяк. Председателят на събранието, Отец Роман Котевич, откри с молитва и пожелание за ползотворна работа. Той сподели с присъстващите своето желание бъде създадена енорийска организация Каритас, която да улеснява работата на енорийския свещеник при осъществяване на милосърдната дейност в енорията, за да могат повече хора да участват при взимането на решения, както и за да бъдат по-добре информирани. Събранието единодушно реши Управителният съвет да бъде в 5-членен състав: Отец Роман Котевич, Златина Кошничарова, Керка Димиева, Павлин Велчев, Теменуга Златарова. За енорийски отговорник бе избрана Мария Димиева.

 

От 2004 г. насам в района на община Малко Търново осъществяваме програмата „Домашни грижи”, чрез която 70 болни и изоставени стари хора от Малко Търново, Стоилово и Граматиково получават грижа в собствените си домове. В Центъра за обществена подкрепа „Цветница” децата от Малко Търново и близкото село Звездец се събират, за да играят, творят и получават помощ от педагог и психолог.

 

За контакти

Мария Димиева

+359 88 221 2434