Бургас

Каритас Бургас е една от нашите енорийски организации. Тя е основана през 2006, като доброволческа група, и е неразделна част от Каритас София. През 2012 учредихме „Каритас София – клон Бургас". Това е единствената в страната енорийска структура на Каритас с юридическа регистрация. Местната организация има Общо събрание и енорийски отговорник, който е управител. Дейността на Каритас Бургас се основава и произтича от християнските ценности, а политиката на енорийската организация отразява доктрината на Католическата църква.

Организацията развива своята дейност благодарение на платени служители и доброволци, които споделят призива на Католическата църква за милосърдие и любов към нуждаещите се. Каритас Бургас има подкрепата на духовенството в морален и материален аспект. Част от  енорията ни се състои от хора в пенсионна възраст, които са с минимални социални пенсии, но въпреки това оказват своята морална подкрепа.

В своята история Каритас Бургас разработи и реализира разнообразни и иновативни проекти и дейности, насочени към най-уязвимите групи: деца и млади хора, майки в риск, бездомни хора, стари хора. Развиваме широк диапазон от дейности, насочени към опазване на здравето на младите хора и към намаляване на рисковете, на които те са изложени. В осъществяването на им ползваме предимно метода „ аутрич ”, който ни дава възможност да достигнем до повече хора в риск по достатъчно ефективен и достъпен начин.

 

За контакти

Отец Михал Шлахцяк

енорийски отговорник

+359 88 698 8660