Българска Хранителна Банка

Хранителни продукти за директно разпространение и за готвена храна в социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.

Си Ви Ес - България

Сътрудничество по Проект Бежанци.

Фондация Международен Женски Клуб - София

Финансиране по доброволческия Проект Бежанци.

Министерство на Здравеопазването

Партньорство по Програма „Укрепване на Националната програма по подобряване контрола на туберкулозата в България” в подкрепа на бежанци, деца и младежи в риск в София и Бургас.

Национален център по наркомании - София

Методическа помощ за теренната ни работа за намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества в София и финансиране на дейности по намаляване на вредите сред малолетни и непълнолетни употребяващи ПАВ.

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”

Партньорство в приемането на доброволци по програмата „Европейска доброволческа служба.

 

Община Тунджа

Възлагане управлението на Дневния център за възрастни с увреждания „Св. Франциск”  във Веселиново, като делегира държавна дейност.

Столична община

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за социална рехабилитиация и интеграция за деца и младежи с увреждания и съдействие за организирането на кампанията „Баба Марта бързала” в подкрепа на бежанците.

Община Бургас

Финансиране на 25% от разходите за теренната работа с бездомни в Бургас.

Община Куклен

Предоставяне на помещение за работа с деца и семейства в риск в Куклен.

Община Нова Загора и ОУ „Злати Терзиев”

Сътрудничество за предоставяне на обяд на учениците от социално-слаби семейства в Баня.

Община Малко Търново

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в Малко Търново. Общината участва в издръжката на Центъра с битовите разходи.

Община Ивайловград

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в Малко Търново. Общината участва в издръжката на Центъра с битовите разходи.

Община Свиленград

Дирекция „Социални подпомагане” – сътрудничество и подкрепа при изпълнение на социални дейности с търсещи международна закрила.

СУ „Св. Климент Охридски“

Провеждане на студентски стаж на бакалаври от специалност „Социални дейности“ и осигуряване на доброволци тютори за обучение на ромски деца по български език.

Народно Читалище „Стоянка Соколова 1999”

Безвъзмездно отдаване на помещения в сградата за проекта „Аз уча и играя на български”, по който се грижим за деца от ромския квартал Факултета в София.

Булвест Принт

Годишният отчет на сдружение „Каритас София“ за 2015 г. е отпечатан безвъзмездно от „БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД.

Съвет на жените бежанки в България

Съвместна работа по кампании и дейности в подкрепа на бежанците.

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

Достъп до приемателните центрове за търсещи закрила и подкрепа от служителите.

Англо-американско училище в София

Събиране на яйца за Великден, подаръци за Коледа, мартеници и обувки за децата бежанци.

Алфа Солюшънс 7

Консултиране при изготвянето на проектни предложения.

Мрежа Хлебни Къщи

Занимания с арт-терапевтичен и образователен характер за хората с увреждания в София.

Каритас Грац

Каритас Австрия е водещ наш партньор от учредяването на Каритас София през 1993. По-късно Каритас Грац пое тази роля. През 2015 със собствени средства и с посредничество пред други дарители Каритас Грац ни съдейства за издръжката на центровете за работа с деца и семейства в риск, за дневните центрове за стари хора, за интеграцията на бежанците и за Звено „Майка и бебе”.

Каритас Острава

Помощ за мобилния център за намаляване вредите сред употребяващите психо-активни вещества в София и за дневния център „Св. Василий Велики” в село Покрован.

 

Каритас България

Финансиране чрез националната програма „Домашни Грижи” и проект за развитие на мрежата „Да постигнем повече”. 

Фондация Медикор

Дългосрочно финансиране на грижите, които организираме за хора с увреждания и за стари хора в 6 населени места.

Реновабис

Помощ за центъра за обществена подкрепа „Св. св. Кирил и Методий” в Куклен.

Енория "Йона"

Дългосрочно финансиране на социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София. 

Енория „Сан Джорджо” и Сдружение „Sentieri di Pace”

Финансиране на някои от дейностите в Център „Благовещение” за хора с увреждания в София.

Сдружение „Про Баня”

Подкрепа за подобряването на материалната база на училището в ромското село Баня.

Скаути от Клюш

Всяка година скаутите събират и транспортират до нас храни, санитарни материали, дрехи и обувки, които предаваме на Сестрите Евхаристинки, а те разпространяват като хуманитарна помощ за крайно нуждаещи се хора.

Фондация „Комунитас”

Помощта на фондацията през 2015г. бе насочена към бежанците в София, бездомните в Бургас, децата в Куклен и хората с увреждания и техните близки в София.

Тръст за социална алтернатива

Съфинансиране по проект „Аз уча и играя на български” за ромски деца в столичния квартал „Факултета”.

Степич

Храна, дрехи и пособия за децата, за които се грижим в София, Куклен, Баня и Малко Търново.

Райфайзен Банк

Участвахме в благотворителната кампания на банката „Избери за да помогнеш”. Служители на банката събираха материални дарения за децата, за които се грижим, и организираха събития за тях и техните родители.

Върховен комисариат на ООН за бежанците

Служителите на Комисариата обучават нашите доброволци, които подкрепят бежанците.

УНИЦЕФ

Материали по доброволческия проект бежанци.

Експириън

Финансиране по доброволческия проект бежанци.

Национална художествена академия „Николай Павлович“

Специализиращо обучение на студенти от магистърска програма „Арттерапия“; Каритас София е работодател по програмата „Студенски практики“ на МОН с ментори от ЦСРИ „Благовещение“; Младежи от ЦСРИ „Благовещение“ участват безвъзмездно в „Лятна художествена академия за деца и ученици“.

http://nha.bg/