Българска Хранителна Банка

Хранителни продукти за директно разпространение и за готвена храна в социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.

Си Ви Ес - България

Сътрудничество по Проект Бежанци.

Фондация Международен Женски Клуб - София

Финансиране за центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания „Благовещение

Министерство на Здравеопазването

Партньорство по Програма „Укрепване на Националната програма по подобряване контрола на туберкулозата в България” в подкрепа на бежанци, деца и младежи в риск в София и Бургас.

Национален център по наркомании - София

Методическа помощ за теренната ни работа за намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества в София.

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”

Партньорство в приемането на доброволци по програмата „Европейска доброволческа служба.

 

Община Тунджа

Възлагане управлението на Дневния център за възрастни с увреждания „Св. Франциск”  във Веселиново, като делегира държавна дейност.

Столична община

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за социална рехабилитиация и интеграция за деца и младежи с увреждания и съдействие за организирането на кампанията „Баба Марта бързала” в подкрепа на бежанците.

Община Бургас

Финансиране на 25% от разходите за теренната работа с бездомни в Бургас.

Община Куклен

Предоставяне на помещение за работа с деца и семейства в риск в Куклен.

Възлагане управлението на социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция“.

Община Нова Загора и ОУ „Злати Терзиев”

Сътрудничество за предоставяне на обяд на учениците от социално-слаби семейства и организиране на извънкласни дейности в Баня.

Община Малко Търново

Безвъзмездно отдаване на помещения за Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в Малко Търново. Общината участва в издръжката на Центъра с битовите разходи.

Община Ивайловград

Безвъзмездно предоставяне на помещения и поемане на разходите за ток и вода на Дневния център за стари хора „Св. Василий Велики“ в Покрован.

дневен център за стари хора „Св. Василий Велики“

Община Свиленград

Дирекция „Социални подпомагане” – сътрудничество и подкрепа при изпълнение на социални дейности с търсещи международна закрила.

СУ „Св. Климент Охридски“

Провеждане на студентски стаж на бакалаври от специалност „Социални дейности“ и осигуряване на доброволци тютори за обучение на ромски деца по български език.

Народно Читалище „Стоянка Соколова 1999”

Безвъзмездно отдаване на помещения в сградата за проекта „Аз уча и играя на български”, по който се грижим за деца от ромския квартал Факултета в София.

Булвест Принт

Годишният отчет на сдружение „Каритас София“ за 2015 г. е отпечатан безвъзмездно от „БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД.

Съвет на жените бежанки в България

Съвместна работа по кампании и дейности в подкрепа на бежанците.

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

Достъп до приемателните центрове за търсещи закрила и подкрепа от служителите.

Англо-американско училище в София

Събиране на яйца за Великден, подаръци за Коледа, мартеници и обувки за децата бежанци.

Алфа Солюшънс 7

Консултиране при изготвянето на проектни предложения.

Мрежа Хлебни Къщи

Занимания с арт-терапевтичен и образователен характер за хората с увреждания в София.

Каритас Грац

Каритас Австрия е водещ наш партньор от учредяването на Каритас София през 1993. По-късно Каритас Грац пое тази роля. През 2015 със собствени средства и с посредничество пред други дарители Каритас Грац ни съдейства за издръжката на центровете за работа с деца и семейства в риск, за дневните центрове за стари хора, за интеграцията на бежанците и за Звено „Майка и бебе”.

Каритас Острава

Помощ за мобилния център за намаляване вредите сред употребяващите психо-активни вещества в София и за дневния център „Св. Василий Велики” в село Покрован.

 

Каритас България

Финансиране чрез националната програма „Домашни Грижи” и проект за развитие на мрежата „Да постигнем повече”. 

Фондация Медикор

Дългосрочно финансиране на грижите, които организираме за стари хора в 6 населени места.

Реновабис

Помощ за центъра за подкрепа на деца и семейства „Св. св. Кирил и Методий” в Куклен през 2015.

център за подкрепа на деца и семейства „Св. св. Кирил и Методий”

Енория "Йона"

Дългосрочно финансиране на социалния център „Рождество Христово” за жени в неравностойно положение в София.

център за жени в неравностойно положение „Рождество Христово”

Енория „Сан Джорджо” и Сдружение „Sentieri di Pace”

Финансиране на някои от дейностите в Център „Благовещение” за хора с увреждания в София.

Сдружение „Про Баня”

Подкрепа за подобряването на материалната база на училището в ромското село Баня.

Скаути от Клюш

Всяка година скаутите събират и транспортират до нас храни, санитарни материали, дрехи и обувки, които предаваме на Сестрите Евхаристинки, а те разпространяват като хуманитарна помощ за крайно нуждаещи се хора.

Фондация „Комунитас”

Помощта на фондацията през 2017 е насочена към подкрепата за бездомни хора в София и Бургас, както и за хората увреждания в София.

подкрепа за бездомни хора в София

подкрепа за бездомни хора в Бургас

ЦСРИ "Благовещение"

Тръст за социална алтернатива

Съфинансиране по проект „Аз уча и играя на български” за ромски деца в столичния квартал „Факултета”през 2014-2015.

Степич

Фондация „Херберт Степич“, Храна за децата, за които се грижим в София, Куклен, Баня и Малко Търново и подкрепа за интеграцията на уязвими групи бежанци.

работа с деца

Райфайзен Банк

Участвахме в благотворителната кампания на банката „Избери за да помогнеш”. Служители на банката събираха материални дарения за децата, за които се грижим, и организираха събития за тях и техните родители.

Върховен комисариат на ООН за бежанците

Служителите на Комисариата обучават нашите доброволци, които подкрепят бежанците.

УНИЦЕФ

Финансиране по проект „Играем и учим“ – образователни и рекреационни дейности за деца и младежи в регистрационно приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци в София и Харманли

проект „Играем и учим“

Експириън

Финансиране по доброволческия проект бежанци.

Национална художествена академия „Николай Павлович“

Специализиращо обучение на студенти от магистърска програма „Арттерапия“; Каритас София е работодател по програмата „Студенски практики“ на МОН с ментори от ЦСРИ „Благовещение“; Младежи от ЦСРИ „Благовещение“ участват безвъзмездно в „Лятна художествена академия за деца и ученици“.

http://nha.bg/